برنامه های آینده

دومین کنفرانس سالانه انکشاف تحصیلات عالی در افغانستان: بررسی چارچوب حقوقی تحصیلات عالی

زمان 9 February, 2022
مدت برنامه از ساعت ۹ صبح الی ۱ بعد از ظهر
مکان تالار کنفرانس‌ها، شعبه تایمنی
به اشتراک بگذارید

پوهنتون کاردان خرسند است که به روز چهارشنبه، ۲۰ دلو سال روان خورشیدی، مطابق با ۸ رجب المرجب سال روان قمری، دومین کنفرانس سالانه انکشاف تحصیلات عالی در افغانستان را با تمرکز روی بررسی چارچوب حقوقی تحصیلات عالی در تالار کنفرانس‌های شعبه تایمنی برگزار می‌کند.

در این کنفرانس هیئت رهبری وزارت تحصیلات عالی، هیئت رهبری پوهنتون کاردان، محققان، استادان، فارغان و محصلان این پوهنتون حضور خواهند داشت.
هدف از تدویر این کنفرانس، بحث و بررسی مقرره‌های نافذه وزارت تحصیلات عالی، معیاری‌سازی اسناد تقنینی تحصیلات عالی، دریافت مشکلات و کاستی‌های چارچوب‌های حقوقی موجود و در نهایت ارایه راه‌کارهای قابل اجرا و معیاری در راستای بهبود مقرره‌های متذکره است.

هم‌چنان در این برنامه محققان پوهنتون کاردان با در نظرداشت نیازهای کنفرانس، مقاله‌های تحقیقی و یافته‌های پژوهش‌های شان را با شرکت کنندگان شریک خواهند نمود.

علاوه بر این، در پایان برنامه زیر چتر پوهنتون کاردان مرکز پالیسی و دیالوگ افغانستان نیز رسماً گشایش خواهد یافت.

پوهنتون کاردان به عنوان نهاد تحصیلی پیشرو، با ارایه بهترین خدمات تحصیلی، انجام فعالیت‌های تحقیقی، تدویر کنفرانس‌های ملی، مشارکت عمومی و ایجاد نوآوری، زمینه رشد علمی و مسلکی محصلان و جامعه علمی کشور مساعد ساخته است.

این پوهنتون هم‌واره متعهد است تا با راه‌اندازی برنامه‌های ملی بستر فکری را برای بررسی ساختار و چارچوب‌های تحصیلات عالی فراهم سازد که کنفرانس سالانه انکشاف تحصیلات عالی در افغانستان با تمرکز روی بررسی چارچوب حقوقی تحصیلات عالی، خود نشان‌گر تعهد راسخ این نهاد تحصیلی در این راستا است.