برنامه های آینده

فراخوان رساله‌های علمی و تحقیقی: دومین کنفرانس سالانه انکشاف تحصیلات عالی در افغانستان (۲۰۲۲)

زمان 31 March, 2022
مدت برنامه یک روز
مکان پوهنتون کاردان
به اشتراک بگذارید

در مورد برنامه
پوهنتون کاردان در نظر دارد که دومین کنفرانس سالانه انکشاف تحصیلات عالی در افغانستان را با تمرکز روی دسترسی محصلان به منابع مالی، به تاریخ ۱۱ حمل سال ۱۴۰۱ خورشیدی، برگزار کند.
این برنامه به عنوان فرصتی برای گردهمایی ائتلاف‌های ملی بخش آموزش، نمایندگان بخش تحصیلات، شرکای توسعه، محققان، سیاست گذاران، سازمان‌های دولتی، موسسات مالی و محصلان را برای ارزیابی دسترسی محصلان به آموزش، تبادل تجربیات، و راه‌های تطبیق تامین بودجه آموزش، بحث و تبادل نظر به اشتراک گذاری، یادگیری و پلان‌‌گذاری روی دیدگاه‌ها برگزار می‌شود.

شركت كنندگان
هدف اصلی کنفرانس سالانه انکشاف تحصیلات عالی در افغانستان گردآوری رهبران تحصیلات عالی، محققان و بازیگران اصلی برای تبادل و به اشتراک گذاشتن تجربیات و نتایج تحقیقات خود در مورد همه جنبه‌های دسترسی به منابع مالی تحصیلات است. هم‌چنان یک بستر میان رشته‌ای برتر را برای محققان، متخصصان و آموزگاران فراهم می‌کند تا در مورد آخرین نوآوری‌ها، روندها، فرصت‌ها، چالش‌ها و راه حل‌های استفاده شده در منابع مالی تحصیلات بحث و تبادل نظر کنند.

نتایج احتمالی
موضوعاتی را که می‌توان از این کنفرانس گرفت به عنوان شروع خوب برای افزایش مقیاس و سازماندهی بهتر اقدامات دفاعی برای محافظت از تامین مالی تحصیلات عالی، تضمین می‌کند که تحصیلات بخشی از برنامه‌‎های بهبودی است و سیستم‌های تحصیلی با کیفیت عادلانه و فراگیر وجود دارند. علاوه بر این، نتیجه احتمالی توسعه مودل تامین مالی تحصیلات، افزایش دسترسی محصلان به تحصیلات عالی و کمک مستقیم به هدف چهارم اهداف انکشاف سازمان ملل: آموزش با کیفیت است.

راهنمای ارسال
۱- چکیده باید بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ کلمه بوده و شامل موردهای اصلی نظریه‌ها، روش شناسی و یافته‌ها در مقاله باشد.
۲- مقاله‌ها بین ۶۰۰۰ ال ۸۰۰۰ کلمه باشد.
۳- شامل ۴ تا ۷ کلمه کلیدی به اساس الفبا باشد.
۴- ذکر نام‌ کسانی که در مقاله سهیم هستند.
۵- مرجع دهی باید به اساس سبک (APA) باشد.

اصول نشر
۱- مقاله باید کار اصلی نویسندگان بوده و نباید در جاهای دیگر به نشر رسیده باشد. هم‌چنان مقاله‌های که سرقت ادبی داشته باشد به طور کامل رد می‌شود.
۲- با ارسال مقاله، نویسنده یا نویسنده‌گان موافقت می‌کنند که حق انحصاری در کار را به تیم تحریریه اختصاص دهند. هیئت تحریریه حق دارند تا بدون محدودیت، مقاله یا بخشی از آن را به هر طریقی که صلاح بداند و با تایید صحیح از نویسنده با توجه به دکترین استفاده منصفانه که در قانون کاپی رایت ذکر شده، منتشر کند.
۳- ویراستاران حق ویرایش مقاله‌ها یا بخشی از آن را برای انتشار بدون اجازه از اطلاع بعدی به نویسنده دارند.
۴- پس از بررسی اولیه، مقاله‌های ارسال شده در لیست کوتاه به کمیته انتخاب حمایت مالی تحقیق ارایه می‌شوند.
۵- دریافت کنندگان حمایت مالی تحقیقات از طریق ایمیل در مورد اعطای هزینه و مراحل بعدی مطلع می‌شوند.

عنوان‌های اصلی و فرعی
• ارزیابی گزینه‌های فعلی حمایت مالی نهادهای تحصیلی عمومی و خصوصی و سیاست‌های نظارتی حاکم بر دسترسی محصلان به منابع مالی
• نیازسنجی محصلان برای حمایت مالی تحصیلات
• استراتیژی‌ها و مدل‌‎های جایگزین برای تامین مالی تحصیلات عالی در کشورهای در حال توسعه و تاثیر آنها در افغانستان
• ارایه قرضه‌های تحصیلی از سوی دولت برای تقویت دسترسی به تحصیلات و دستیابی به هدف چهارم اهدف توسعه پایدار: آموزش با کیفیت در افغانستان
• بررسی کمک‌های مالی اسلامی برای محصلان افغانستان
• بررسی نمونه‌های ابتکاری بورسیه از سراسر جهان و کاربرد آنها در افغانستان.
• کمک مالی تحصیلات عالی
• فعالیت‌های کارآفرینی به عنوان منبع تامین مالی.
• بررسی مودل‌های بورسیه تحصیلی پایدار.

تاریخ‌های مهم
۲۴ اسد: ارسال چکیده مقاله
۸ سنبله ۱۴۰۰: انتقادات و پیشنهادات چکیده
۴ قوس: ارسال پیش نویس مقاله
۲۹ قوس: ارسال مقاله نهایی

مبلغ کمک مالی
• مبلغ کمک مالی تحقیقاتی رییس پوهنتون ۷۵۰۰۰۰۰۰
• چکیده و مقاله با ایمیل crg@kardan.edu.af فرستاده شود