برنامه های آینده

رقابت سرمایه گذاری تجارت‌های نو پا: تجارت پایدار

زمان 20 January, 2021
مدت برنامه ساعت ۲ - ۵ بعد از ظهر
مکان شعبه پروان دوم
به اشتراک بگذارید

پوهنځی اقتصاد پوهنتون کاردان، با همکاری دفتر خدمات مشوره دهی بلوم افغانستان، رقابت کسب و کار را برای محصلان این پوهنتون، در سه دور، راه‌انداری می‌کند تا محصلان با ارایه طرح های‌شان توجه سرمایه گذاران را جلب نموده و آغاز به کار کنند.سلسله رقابت های تجارت های نوپا به ادامه کارگاه‌‌های از قبل دایر شده تجاری که توسط پوهنځی اقتصاد پوهنتون کاردان و دفتر خدمات مشوره‌ دهی بلوم افغانستان برگزار شده بود، ادامه خواهد داشت. محصلانی که علاقه مند به راه اندازی و آغاز تجارت های کوچک یا متوسط خود هستند، در سه دور به رقابت خواهند کرد. دور اول برای ایجاد بهترین طرح تجارت، دور دوم بهترین مرحله سرمایه گذار و دور نهایی سرمایه گذاری از سرمایه گذاران خارجی و داخلی.دور اول: چهارشنبه، اول دلو ۱۳۹۹

دور دوم: چهارشنبه، هشت دلو ۱۳۹۹

دور نهایی: چهارشنبه، پانزده دلو ۱۳۹۹

مدت زمان: ۲ الی ۵ بعد از ظهر (مرحله نهایی زمان متفاوت خواهد داشت)دور اول: رقابت برای طرح تجاری

محصلان در گروه های سه نفره تقسیم شده، بهترین طرح یا ایده تجاری کسب و کار را از میان گروه خود انتخاب می‌کنند و در مورد هشت پرسش که هر طرح تجاری باید پاسخ دهد، آموزش می ‌بینند. بعد از این‌که محصلان ایده خود را انتخاب کردند، برای اولین رقابت دو مرحله داوری برگزار می‌شود. پس از یک سخنرانی ۳۰ دقیقه‌ای با ارایه پرسش های اصلی، محصلان یک طرح تجاری با نسخه سافت را به داوران ارایه می‌کنند، آنها پنج طرح تجاری برتر را برای رفتن به مرحله بعدی انتخاب می‌کنند. محصلان دیگر کار را روی برنامه های تجاری خود ادامه می‌دهند اما نمی‌توانند برنامه خود را برای قضاوت نهایی دور اول ارایه دهند. در پایان دور اول، داوران سه طرح تجاری برتر ارایه شده را انتخاب می‌ کنند. هر محصل که دور اول را به پایان برساند، حتی اگر در میان ۳ یا ۵ ایده تجاری برتر قرار نگرفته باشد، باز هم اجازه ارایه طرح کاری خود و اجازه رقابت در دور دوم خواهد داشت.دور دوم: رقابت آماده سازی گام های نخستین برای سرمایه گذار

محصلانی که طرح‌های تجاری تایید شده را ارایه می‌دهند، در مورد اینکه به بهترین شکل تجارت در اختیار سرمایه گذاران قرار دهند، آموزش می‎بینند. سپس رقابت دیگر برای انتخاب بهترین ایده‌ها دایر می‌شود که در نخست پنج ایده و سپس سه ایده برتر انتخاب می‌شود. محصلان تشویق می‌شوند تا تیم هایی را برای آماده سازی و ارایه ایده خود به سرمایه گذاران تشکیل دهند. محصلان باید آماده باشند تا طرح تجاری خود را بیان و به پرسش‌های که در مورد تجارت شان است، به انگلیسی پاسخ دهند.دور سوم: گام های نخستین برای سرمایه گذاری تجارت‌های نو پا

محصلان یا تیم هایی که برای رقابت برای سرمایه گذاری تجارت‌های نو پا را ارایه می‌دهند به یک جلسه زنده دعوت می‌شوند تا ایده های تجاری خود را به سرمایه گذاران خارجی و داخلی ارایه دهند. همه گروه ها پرسش ها و پیشنهاد های را از سرمایه گذاران در مورد ایده های تجاری خویش دریافت می‌کنند و برخی از تیم ها ممکن است پیشنهاداتی برای سرمایه گذاری یا مشارکت نیز دریافت کنند. محصلان باید آماده باشند تا شرایط سرمایه گذاری را به صورت حضوری و در جمع با سرمایه گذاران در میان بگذارند.معلومات در مورد روند ثبت نام:

از آنجا که این رقابت‌ها، بصورت کارگاه‌های گروهی و به شیوه عملی برگزار می‌شود، بنابراین نکات زیر باید در نظر گرفته شود:

• هر اشتراک کننده باید یک ایده تجاری با خود داشته باشد و در ۳۰ دقیقه نخست، محصلان بهترین ایده‌ها را از گروه‌های ۳ نفره خود انتخاب می‌کنند.

• تعداد شرکت کنندگان کارگاه به ۲۰-۲۵ محصل محدود می‌شود تا به بهترین شیوه ممکن،ارتباط برقرار شود.محصلانی که کارگاه تجارت‌های نوپا را تکمیل کنند از جمله کسانی خواهند بود که حق اولویت را در ثبت نام خواهند داشت و پس از به محصلان سمستر‌های هفتم و هشتم، فرصت ثبت نام داده خواهد شد.

• محصلان / تیم هایی که ایده آنها توسط گروه آنها یا توسط داوران در دور اول یا دوم انتخاب نشده است، هنوز واجد شرایط ارایه برنامه کسب و کار خود و سرمایه گذار برای واجد شرایط شدن در مرحله نهایی زنده به سرمایه گذاران هستند.

• تیم هایی که در دور اول و دوم رقابت نکنند و یک برنامه تجاری موفق را همراه با ویدیوی تجاری شان برای سرمایه گذار ارایه دهند، از رقابت در مرحله نهایی محروم خواهند شد.

شما می‌توانید به صورت آنلاین با استفاده از لینک زیر ثبت نام کنید: https://tinyurl.com/kardancompetition