برنامه های آینده

سمپوزیم کار مناسب و رشد اقتصادی

زمان 28 October, 2020
مدت برنامه از ساعت 9:30 الی 10:30 قبل از ظهر
مکان تالار کنفرانس شعبه تایمنی
به اشتراک بگذارید


دیپارتمنت اقتصاد پوهنتون کاردان، سمپوزیمی را در زمینه درک اهداف توسعه پایدار به تاریخ 7 عقرب 1399 دایر می‌کند. کار مناسب و رشد اقتصادی موضوع سمپوزیم اهداف توسعه پایدار خزان سال 2020 انتخاب شده است.

اولین جلسه سمپوزیم برای اهداف توسعه پایدار به ارائه مقاله از ترکیبی متنوع از محققان در افغانستان اختصاص خواهد داشت. مقالات منتشر شده مربوط به هدف هشت اهداف توسعه پایدار برای ارائه انتخاب می‌شود.

در جلسه دوم سمپوزیم، دو گردهمایی از محصلان و استادها در مورد چالش‌ها و راه حل‌های مرتبط به هدف شماره هشتم بحث نموده که در هر پنل یک استاد و دو محصل حضور خواهند داشت.