برنامه های آینده

برنامه آموزشی پیرامون خلاقیت‌ها در روش تدریس

زمان 28 January, 2019
مدت برنامه 01:30 PM - 04:00 PM
مکان تالار کنفرانس‌های پوهنتون کاردان
به اشتراک بگذارید

مرکز ارتقای ظرفیت استادان پوهنتون کاردان خرسند که برنامه‌ی آموزشی چهار روزه را در مورد تدریس خلاقانه برای استادان این پوهنتون به روز دوشنبه 8 دلو سال روان خورشیدی در تالار کنفرانس‌های شعبه تایمنی برگزار می‌کند.

هدف این برنامه بالا بردن مهارت‌های تدریسی، آموزشی و پژوهشی استادان پوهنتون کاردان و هماهنگ‌سازی آنان با انکشافات جدید عرصه تحصیلات عالی می‌باشد. اشتراک کنندگان این برنامه در پایان قادر خواهند بود تا از شیوه‌های خلاقانه‌ای تدریس استفاده کرده و به تحقیق و پژوهش در عرصه‌های مختلف بپردازند.

پوهنتون کاردان خود را متعهد می‌داند تا معیارهای تدریسی خود را بالا برده و با جهان در حال تحول هماهنگ سازد؛ در همین راستا این پوهنتون زمینه اشتراک در برنامه‌های آموزشی، کارگاه‌ها، سمینارها و کنفرانس‌های ملی و بین‌المللی را برای استادان خویش در چهارچوب مرکز ارتقای ظرفیت استادان فراهم می‌سازد تا از روش‌های جدید و نوین تدریس در افغانستان استفاده کنند.