برنامه های آینده

نشست معلوماتی پیرامون برنامه بورسیه های فولبرایت

زمان 14 October, 2019
مدت برنامه 3:30pm - 1:30pm
مکان شعبه پروان دو
به اشتراک بگذارید

پوهنتون کاردان، با همکاری مرکز تعلیمی مشورتی کابل (KEAC) در نظر دارد تا نشست معلوماتی را پیرامون بورسیه های تحصیلی فولبرایت ایالات متحده آمریکا تدویر نماید.

این برنامه به تاریخ 22 میزان سال 1398 در شعبه پروان دو پوهنتون کاردان از ساعت 1:30 الی 3:30 بعد از ظهر دایر میگردد.

در این برنامه پیرامون معرفی پروسه درخواستی و سایر مسایل اساسی دیگر برای محصلان و فارغان معلومات ارایه میگردد.

برنامه تحصیلی فولبرایت ایالات متحده آمریکا یک برنامه تحصیلی می باشد که اتباع کشور های مختلف جهان را قادر میسازد تا تحصیلات عالی به سطح ماستری و دوکتورا را در ایالات متحده آمریکا فراگیرند.

جهت اشتراک در این برنامه می توانید به دفتر مشارکت محصلان و برنامه ها واقع شعبه پروان دو مراجعه نموده و یا از طریق ایمیل آدرس ذیل ثبت نام نمایید.
events@kardan.edu.af