برنامه های آینده

معرفی برنامه تحصیلات با تخفیف 100% در پوهنتون کاردان ( مخصوص بانوان )

زمان 13 June, 2019
مدت برنامه 10:30 AM - 12:00 PM
مکان تالار کنفرانس های پوهنتون کاردان – چهارراهی سابقه تایمنی
به اشتراک بگذارید

پوهنتون کاردان با مسرت، برنامه تخفیف ۱۰۰٪ تحصیلی را برای طبقه اناث این پوهنتون اعلان می نماید. طی این برنامه که با همکاری یکی ازنهادهای تمویل کننده بین المللی راه اندازی شده است، پوهنتون کاردان برای محصلان فعلی، جدید و فارغ التحصیلان طبقه اناث این پوهنتون ۱۰۰٪ بودیجه تحصیلی را فراهم می نماید. بنابر این از تمام محصلان اناث دعوت به عمل می آید تا برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره این برنامه و شرایط شرکت در این پروسه در این برنامه معلوماتی اشتراک ورزند.

برای معلومات بیشتر، لطفاً به دفتر پذیرش و معلومات ویا دفتر همکاری های استراتیژیک و امور بین المللی در منزل دوم شعبه پروان دو مراجعه نمایید.