صفحه اصلی / برنامه های ماستري / ماستری در ادارهٔ تجارت

ماستری در ادارهٔ تجارت

پوهنتون کاردان یک نهاد تحصیلی شناخته شده بین‌‌المللی است که بر اساس برتری علمی اش همه آن را می‌شناسند. ما متخصصان، کارشناسان و استادان توانای بخش تجارت را گرد هم می‌آوریم تا یک محیط پویای تحصیلی را برای محصلان خود آماده بسازیم. پوهنتون کاردان مکان مطمئن تحصیلی برای کسانی است که مشتاق فراگیری تجارت، امور جهانی و ارتباطات هستند. برنامه ماستری در اداره تجارت شامل فعالیت‌های صنفی، تحقیقات علمی، کارهای عملی و راهنمایی های منظم صنفی است که در هر مرحله همکاری های متقابل با محصل صورت گرفته و رهنمایی های لازم برای شان داده می‌شود.


ساختار اکادمیک

دورۀماستری اداره تجارت برای محصلان که از عین رشته هستند دو سال و برای محصلان خلاف رشته دو سال و نیم به صورت حضوری برگزار میگردد. تدریس این برنامه به زبان انگلیسی می‌باشد. تدريس براساس سيستم کريدت بوده که محصلان طبق آن می‌توانند مضامين را با در نظر داشت علاقه و توان مالی خويش انتخاب نمايند. سيستم کريدت، سيستم درسی پذيرفته شده بين المللی می‌باشد که محصلان را در رشد توانايی های علمی و عملی کمک کرده و فرصت های واقعی را در جهت مديريت زمان دوره تحصيلی و پيشرفت هر چه بهتر آنها فراهم می سازد.محصلان عین رشته باید در مجموع 42 کریدیت را در جریان دوره تحصیلی دو ساله فرا گیرند.


کتگوری مضامین تعداد کریدت ها
اساسی ۲۴ کریدت
تخصصی (اختیاری) ۱۲ کریدت
تیزس ۶ کریدت

محصلان خلاف رشته باید 60 کریدت را در جریان دوره تحصیلی دو و نیم ساله فرا گیرند.


کتگوری مضامین تعداد کریدت ها
دروس پیش نیاز ۱۸ کریدت
اساسی ۲۴ کریدت
تخصصی (اختیاری) ۱۲ کریدت
تیزس ۶ کریدت

ساختار فیس

هزینه تحصیلی نیز بر اساس تعداد کریدت‌های است که در جریان یک سمستر فرامی‌گیرید. محصلان عین رشته باید مجموعا 42 کریدت را در مدت دو سال تکمیل نمایند و محصلان خلاف رشته نیز باید 60 کریدت را در مدت دو و نیم سال تکمیل نمایند. البته محصلان که توان پرداخت کامل هزینه تحصیلی را به صورت همزمان ندارند، می‌توانند در اقساط شش‌ماهه هزینه را بپردازند. پوهنتون کاردان در سال 1397 برای محصلان جدید الشمول بورسیه‌ها و کمک‌های مالی را درنظر گرفته است. این بورسیه‌ها برای محصلان نیازمند، ممتاز و آنانیکه توان پرداخت کامل هزینه را ندارند، کمک می‌کند تا تحصیلات شان را در این پوهنتون ادامه دهند.ساختار فیس برای محصلان خلاف رشته


فیس داخله
فیس تعداد سمسترها مجموع
۳۰۰۰ ۵ ۱۵۰۰۰
فیس برنامه
فیس فی کریدت تعداد کریدت ها مجموع
10000 ۶۰ 600,000
اوسط ماهانهٔ فیس
20,000

ساختار فیس برای محصلان عین رشته


فیس داخله
فیس تعداد سمسترها مجموع
۳۰۰۰ ۴ ۱۲۰۰۰
فیس برنامه
فیس فی کریدت تعداد کریدت ها مجموع
11000 ۴۲ 462000
اوسط ماهانهٔ فیس
19250

نوت: محتوای این بخش برای معلومات موقت به بازدید کننده گان می باشد و نظر به لزوم دید پوهنتون قابل تغییر است

دانلود برگه معلوماتی

ویدیو ها


اخبار


پوهنتون کاردان از محصلان ممتاز به صورت آنلاین تقدیر نمود

پوهنتون کاردان با درنظرداشت چالش ناشی از ویروس کرونا محفل ‌قدردانی از محصلان برتر را امروز چهارشنبه 17 ثور 1399 بصورت آنلاین برگزار نمود. در این برنام...

درخشش پوهنتون کاردان در رده بندی پوهنتون های تاثیر گزار دنیا


پوهنتون کاردان افتخار دارد که از سوی نهاد تحصیلات عالی تایمز به عنوان نخستین پوهنتون از افغانستان در ردیف 600 پوهنتون تاثیر گزار دنیا قرار گرفت...

برنامه ماستری اداره تجارت پوهنتون کاردان موفق به دریافت اعتبار علمی بین المللی از نهاد اعتباردهی IACBE شد


پوهنتون کاردان افتخار دارد که دیپارتمنت ماستری اداره تجارت این نهاد، پس از تکمیل موفقیت آمیز تمام مراحل ارزیابی، اعتبار علمی خویش را از شورای ...