پوهنځی علوم اجتماعي

پیام رییس پوهنځی

با استفاده از این فرصت همه‌ی شما را به پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون کاردان خوش آمد می‌گویم. هدف ما در پوهنځی علوم اجتماعی آموزش رهبران آینده افغانستان است. از این رو ما فقط روی بخش‌های آموزشی تمرکز نمی‌کنیم، بلکه به همان اندازه با محصلان و استادان خود نیز کار می‌کنیم تا مهارت‌های عملی و توانایی‌های تحقیقاتی آنها را افزایش دهیم. مجله علوم اجتماعی و انسانی کاردان نمونه از اولویت‎های ما در این بخش است.

برنامه‌های تحصیلی ما منحصر به فرد است زیرا به گونه‌ای تنظیم شده که دانش نوین را برای پاسخ‌گویی به نیازهای افغانستان ارایه می‌دهد. برنامه‌های تحصیلی ما به زبان انگلیسی تدریس می‌شود تا محصلانی را به جامعه تقدیم نماییم که بتوانند به نیازهای بازار پاسخ دهند و توانایی‌های خود را در بازار کار ثابت کنند. ما خرسندیم که ارزیابی را پیرامون اینکه چه نوع نصاب تحصیلی را طراحی نماییم انجام داده ایم در ضمن برنامه‌های جدید درسی را نیز ایجاد نمودیم.

دیپارتمنت ماستری روابط بین الملل برنامه‌هایی را ارایه می‌دهد که برای کشور ما به موقع و حیاتی است. امنیت ملی و بین المللی، دیپلوماسی، صلح و حل منازعات، توسعه اقتصادی و تجارت بین المللی برخی از بخش‌های تخصصی ارایه شده در این برنامه است که مقصد آن تقدیم دیپلومات‌های ماهر و صلح سازان در جامعه افغانستان و سطح بین الملل است.

دیپارتمنت لیسانس در علوم سیاسی و روابط بین الملل به برتری علمی در بخش آموزش و تحقیقات متعهد است و نصاب درسی را طراحی نموده است که بر علاوه دانش، فهم و درک محصلان را نیز در رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل گسترده می‌سازد.

دیپارتمنت ژورنالیزم و ارتباطات یک برنامه ویژه برای تقدیم نمودن متخصصان توانمند برای پاسخ‌گویی به نیازهای بخش رسانه طراحی شده است. تمرکز این دیپارتمنت بر ابعاد معاصر رسانه‌های جمعی و ارتباطات است و از این رو علاوه بر تخصص‌های سنتی، تخصصی در رسانه‌های جدید را نیز ارایه می‌دهد.

من افتخار می‌کنم که در دیدگاه و ماموریت پوهنتون کاردان سهیم هستم و به شما اطمینان می‌دهم که به نهادی پیوسته اید که برای آرزوهای شما ارزش قایل است و دستیابی به آن را تضمین می‌کند.

داکتر خالد حاتم
رییس پوهنځی علوم اجتماعی