دیدار هیئت عالی رتبه وزارت تحصیلات عالی امارت اسلامی از پوهنتون کاردان

پوهنتون کاردان به روز دوشنبه، ۱۳ جدی سال روان خورشیدی میزبان هیئت عالی رتبه وزارت تحصیلات عالی امارت اسلامی افغانستان و اتحادیه پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی افغانستان (APUIHEA) در تالار کنفرانس‌های شعبه تایمنی این پوهنتون بود.

جناب شیخ شاکرالله وحدت و مولوی شاه محمد اعضای هیئت مشورتی وزارت تحصیلات عالی، پروفیسور عطاالله کامران، رییس نظارت عمومی بر موسسات تحصیلات عالی خصوصی و دیگر اعضای این دو نهاد، شامل هیئت بازدید کننده بودند.

هدف از دیدار هیئت مذکور، بحث روی تحولات، فرصت‌ها و چالش‌های فراراه وزرات تحصیلات عالی و نهادهای تحصیلی خصوصی عنوان شد.

در این دیدار، هیئت بازدید کننده طی دو جلسه گفت‌وگو آزاد با محصلان، استادان و کارمندان پوهنتون کاردان، پیرامون تحولات اخیر در سکتور تحصیلات عالی که رهبری جدید وزارت برای موسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی در نظر گرفته است، معلومات مفصل ارایه کرد.

داکتر احمد خالد حاتم، رییس پوهنتون کاردان در شروع سخنرانی خویش تصریح کرد که پوهنتون کاردان متعهد به ادامه حمایت از نسل جوان کشور از طریق ارایه خدمات تحصیلی به سطح جهانی است. وی در ادامه بر اهمیت هماهنگی میان نصاب تحصیلات عالی بر مبنای نیازهای بازار کار کشور برای اداره بهتر بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی تاکید کرد.

وی در ادامه افزود: «با در نظرداشت این نیازها، ما چندین برنامه جدید به سطح ماستری را به مسوولان پیشین وزرات تحصیلات عالی پیشنهاد کرده‌ بودیم که امیدواریم به طور جدی توسط رهبری فعلی وزارت تحصیلات عالی مورد توجه قرار گیرد. علاوه بر این، ما  در نظر داریم کنفرانس ملی را به منظور بررسی و بازنگری مقررات وزارت تحصیلات عالی، در مشوره و با اشتراک وزارت محترم و نهادهای تحصیلات عالی برگزار کنیم.»

در ادامه محصلان و اعضای علمی پوهنتون کاردان پرسش‌ها و نگرانی‌های شان را در مورد چالش‌های که در بخش خدمات تحصیلی با آن روبرو استند، مطرح نمودند که از سوی هیئت وزارت و رهبری پوهنتون کاردان پاسخ‌ داده شد.

داکتر حاتم هم‌چنان در پاسخ به پرسش‌های محصلان پیرامون فیس پوهنتون کاردان، تصریح کرد که فیس متفاوت پوهنتون کاردان نشان دهنده کیفیت عالی خدمات تحصیلی این پوهنتون می‌باشد که برابر با معیارهای بین المللی است و به نفع فارغان که در آینده بخواهند تحصیلات عالی شان را در خارج از کشور ادامه دهند و یا کار کنند، است. با این حال پوهنتون کاردان اما بورسیه‌ها و کمک‌های مالی ویژه را برای محصلان خویش در نظر گرفته است تا هیچ محصلی صرفاً به دلایل مالی از تحصیلات عالی باز نماند. ما در حال حاضر ۷۷ میلیون افغانی فیس باقی مانده از محصلان داریم؛ اما مانع ادامه تحصیل هیچ محصلی در پوهنتون کاردان نشده ایم.

پروفیسور عطاالله کامران در جریان گفت‌وگو با محصلان از حمایت همه جانبه امارت اسلامی از ابتکارات مثبت آنها اطمینان داد و گفت: «ما تلاش می‌کنیم تا فاصله میان موسسات دولتی و خصوصی و هم‌چنان میان محصلان و وزارت تحصیلات عالی را با هماهنگی و برنامه ریزی منظم از بین ببریم. ما می‌خواهیم سند تحصیلی افغانستان در سراسر جهان مورد تایید قرار گیرد.»

آقای کامران هم‌چنان در پاسخ به نگرانی‌های استادان در مورد عدم توازن فرصت‌های موجود برای استادان در موسسات دولتی و خصوصی، این واقعیت را تایید کرد و بر لزوم یکسان سازی نه تنها خدمات ارایه شده توسط هر دو بخش، بلکه مزایایی مانند بورسیه، بازنشستگی و رتب علمی برای استادان نهادهای خصوصی تاکید کرد.

در حاشیه این دیدار، هیئت بازدید کننده جلسه‌ی مشورتی با رهبری، کارکنان و اعضای هیئت علمی پوهنتون کاردان داشت که اعضای هیئت علمی پیشنهادات خویش را در مورد بهبود سکتور تحصیلات عالی ارایه کردند و مورد توجه هیئت وزارت تحصیلات عالی امارت اسلامی قرار گرفت.

پوهنتون کاردان به عنوان نهاد تحصیلی پیشرو در کشور، در قبال جامعه علمی افغانستان متعهد به ارایه بهترین خدمات تحصیلی و فرصت‌های تحصیلی به نسل جوان کشور می‌باشد تا آنها بتوانند در آینده مصدر خدمت به جامعه بوده و پاسخ‌گو به نیازهای بازار کار باشند