اخبار

صفحه اصلی / اخبار

پوهنتون کاردان سند اعتبار ملی را از وزارت تحصیلات عالی کسب کرد

پوهنتون کاردان همراه با 5 پوهنتون دیگر سند اعتبار ملی خویش را از سوی وزارت تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستان دریافت نمودند، در محفلی که به همین مناسبت از سوی وزارت تحصیلات عالی برگزار گردیده بود هیئت رهبری پوهنتون کاردان محترم روئین رحمانی رییس، خانم مینه رحمانی معاون علمی، محترم میرویس نهضت رییس اجرایوی، محترم حلیم بهادرمعاون امور محصلان و محترم وحیدالله افغان مسئول تضمین کیفیت و اعتبار دهی پوهنتون کاردان در این محفل اشتراک ورزیده بودند.
این محفل با اشتراک سرپرست وزیر وزارت تحصیلات عالی محترم پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی و هیت رهبری وزارت تحصیلات عالی و شماری از روسای پوهنتون های خصوصی تدویر یافت که اسناد اعتباردهی ملی برای پوهنتون های اعتباردهی شده تفویض گردید.
پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی سرپرست و معین علمی وزارت تحصیلات عالی با اشاره به تاریخچۀ ارتقای کیفیت و اعتباردهی در سطح جهان گفت که، 132 سال پیش برنامۀ تضمین کیفیت و اعتبارهی در آمریکا و 71 سال پیش در سطح منقطه در کشور جاپان راه اندازی شد و در افغانستان در سال 1390 آغاز به کار کرد، وی همچنین تصریح نمود که پروسه اعتبار دهی کاملا شفاف و معیاری می باشد. پوهنتون ها پس از ارزیابی سه مرحله ای توسط اعضای بورد نمره دهی می شوند و این 6 پوهنتون باید الگویی برای سایر پوهنتون ها در کشور باشند. آقای بالاکرزی همچنین از تلاش های شبانه روزی این پوهنتون ها برای ارایه بهترین خدمات در زمینه تحصیلات عالی که باعث کسب این سند شده است یاد آوری نمود.
سرپرست وزیر تحصلات عالی در جریان سخنانش از پوهنتون کاردان به عنوان پوهنتونی که با 13 سال تجربه کاری اکنون در رده بهترین پوهنتون های افغانستان است یاد آوری کرد.
پوهنیار حمیدالله فاروقی ، رییس پوهنتون کابل و مشاور رییس جمهور با تقدیر از وزارت تحصیلات عالی برای مدیریت این برنامه گفت: امروز یک روز بسیار خجسته برای تحصیلات عالی در کشور است، و این دست آورد بزرگ باید ثبت تاریخ گردد، اکنون پوهنتون ها پس از سپری نمودن اعتباردهی داخلی میتوانند در سطح منطقه ای و جهانی نیز رقابت کنند.
همچنین محترم روئین رحمانی رییس پوهنتون کاردان پیرامون اخذ سنداعتباردهی ملی گفتند: پس از ارزیابی های اساسی مطابق با استاندردهای بین المللی یک پوهنتون اعتبار دهی می شود و ما تمام این معیارها را در پوهنتون کاردان پیاده ساختیم، و اعتباردهی ملی محصلان را کمک می نماید که تصمیم بگیرند در کدام پوهنتون معتبر تحصیلات شان را ادامه دهند. و تعهد ما این است که تمام توقعات وزارت تحصیلات عالی و نهادهای بین المللی ارزیابی کننده را که براساس آن پوهنتون ها را اعتباردهی میکنند نیز برآورده سازیم.
در اخیر هیت رهبری پوهنتون کاردان سند اعتباردهی ملی را از سوی سرپرست وزیرتحصیلات عالی دریافت نمودند.
پروسه اعتباردهی ملی پروسه مهم و تاثیرگذار برای نهادهای تحصیلات عالی در کشور می باشد، و این پروسه کیفیت پوهنتون های خصوصی را تضمین میکند. وزارت تحصیلات عالی افغانستان دارای 11 معیاری اساسی برای اعتباردهی پوهنتون ها می باشد که تمام این معیارها دراین پروسه نقش اساسی دارند. و فقط طی این مدت پوهنتون های کاردان، کابل، طبی کابل "ابوعلی ابن سینا"، کندهار، کاتب وپوهنتون آمریکایی افغانستان با تکمیل نمودن معیار های لازم، سند اعتباردهی ملی را از سوی وزارت تحصیلات عالی دریافت کردند.


به اشتراک بگذارید


موضوعات مرتبط

بورسیه ها و کمک های مالی خدمات کاریابی سهم‌گیری محصلان و برگزاری برنامه‌ها روابط با فارغان و جندر کتابخانه کاردان ماستری در ادارهٔ تجارت ماستری در روابط بین الملل لیسانس در اداره تجارت لیسانس در اقتصاد لیسانس در کمپیوتر ساینس لیسانس در انجنیری سیول لیسانس در علوم سیاسی و روابط بین‌الملل لیسانس در حقـــوق لیسانس در ژورنالیزم