برکت خان صهبا به عنوان بهترین کتاب‌خوان ماه فبروی انتخاب شد

برکت خان صهبا، محصل برنامه ماستری اداره تجارت پوهنتون کاردان، به عنوان «بهترین کتاب‌خوان ماه» از سوی کتاب‌خانه پوهنتون کاردان شناخته شد و کارت مخصوص کتاب‌خانه را بدست آورد. وی در جریان ماه فبروری سال جاری، پنج کتاب را که شامل؛ A Functional Approach، Rules of Thumb for Business Writers، Organizational Behavior، Office Management و The Power of Positive Thinking می‌شود، خوانده است.

صهبا علاقه‌مند خواندن کتاب است تا وقت و انرژی خود را صرف خواندن کتاب کرده و از منابع کتاب‌خانه پوهنتون کاردان برای افزودن به دانش خود استفاده کند. با بدست آوردن کارت مخصوص کتاب‌خانه پوهنتون کاردان، وی به تمام منابع این کتاب‌خانه، کاپی و پرنت کردن اسناد بدون هزینه، گرفتن پنج کتاب و در عین حال برای ۳۰ روز و اجازه استفاده از اتاق‌های بحث کتاب‌خانه را بدون محدودیت زمانی دارد. وی هم‌چنان فرصت اشتراک در برنامه‌های ملی و بین المللی کتاب‌خانه را دارا است.

برکت خان صهبا پس از کسب این عنوان گفت: «در نخست، افتخار دارم که از طریق یک روند شفاف و رقابتی به عنوان بهترین کتاب‌خوان ماه انتخاب شدم. در واقع، کتاب خواندن هم زندگی شخصی و حرفه‌یی ما را تغییر می‌دهد. از کتاب‌خانه پوهنتون کاردان برای فراهم نمودن خدمات عالی برای محصلان سپاس‌گزاری می‌کنم.»

بهترین کتاب‌خوان ماه، ابتکاری از سوی کتاب‌خانه پوهنتون کاردان است که محصلان فعال در برنامه‌های کتاب‌خانه و کسانی را که تا پنج کتاب در یک ماه می‌خوانند، شناسایی و معرفی می‌کند. بهترین کتاب‌خوان ماه از طریق کاندید شدن رسمی و روند گزینش هر ماه انتخاب می‌شود.

کتاب‌خانه پوهنتون کاردان محصلان را تشویق می‌کند تا از منابع متعدد و غنی چاپی، آنلاین، الکترونیکی و خطی استفاده کنند. این کتاب‌خانه، محیط آرام و مصون را برای کار گروپی و کتاب خوانی برای محصلان فراهم می‌کند. علاوه بر این، امکانات استفاده از کمپیوتر و تحقیقات کتاب‌خانه‌ی را ارایه می‌کند.

برای دریافت معلومات بیشتر در مورد خدمات و امکانات کتاب‌خانه پوهنتون کاردان به لینک زیر مراجعه کنید:
https://kardan.edu.af/Success-Center/kardan_library.aspx