تقدیر از همکاری‌های متداوم عزیزی بانک با پوهنتون کاردان

پوهنتون کاردان به روز دوشنبه ۱۱ حوت سال ۱۳۹۹، طی یک برنامهی ویژه، با اشتراک میرویس نهضت، رییس اجراییه پوهنتون کاردان و محمد سلیم حبیبی، معاون هیئت عامل عزیزی بانک، کارمندان بخش‌های مختلف این بانک، محصلان و فارغان پوهنتون کاردان که در عین حال کارمند عزیزی بانک هستند، از عزیزی بانک به‌منظور فراهم‌سازی فرصت‌های کاری تقدیر کرد.

میرویس نهضت، رییس اجراییه پوهنتون کاردان گفت: «ما خرسند هستیم که همکاری‌های دوجانبه بسیار خوب با عزیزی بانک داریم. عزیزی بانک، جایگاه خاصی را در میان دیگر همکاران ملی ما دارد. از تلاش‌ و خدمت شان به نسل جوان، به خصوص محصلان و فارغان پوهنتون کاردان، قدردانی می‌کنیم.»

وی در ادامه افزود که جای بسا افتخار است که محصلان و فارغان پوهنتون کاردان در سطح رهبری و سایر بخش‌های این بانک کار می‌کنند و الگوهای خوب و الهام بخش برای دیگر جوانان هستند.

محمد سلیم حبیبی، معاون هیئت عامل عزیزی بانک گفت: «از پوهنتون کاردان برای ارایه خدمات با کیفیت تحصیلی با معیارهای ملی و بین المللی و محیط اکادمیک که برای جوانان فراهم کرده است. قدردانی می‌کنیم. ما خوشحال هستیم که امروز در کنار شما هستیم و همکاری‌های مداوم با شما داریم. ما همواره کوشش می‌کنیم که با پوهنتون کاردان روابط کاری خوب داشته باشیم و یک‌جا با هم برای ملت افغانستان خدمت کنیم.»

محمد امین حکیمی، مدیر دفتر خدمات کاریابی پوهنتون کاردان چنین گفت: «از عزیزی بانک به‌منظور فراهم سازی زمینه‌های کاری و کارآموزی، سیرهای علمی و کمک شان به محصلان ما در نوشتن پایان نامه‌های شان در بخش‌های مالی و بانکی همکار بودند، سپاسگزاری می‌کنیم.»

در جریان برنامه اشتراک کنندگان و محصلان و فارغان پوهنتون کاردان تجربه‌های خویش را که از این پوهنتون داشتند، با حضار شریک کردند.

میرویس شیرزاد، رییس عواید عزیزی بانک و محصل برنامه ماستری اداره تجارت پوهنتون کاردان چنین بیان کرد: «موضوع‌های را که در جریان دوره ماستری از استادان پوهنتون کاردان آموختم در زندگی کاریم تغییرات موثر آورده و در کارهایم خیلی کمک کرده است که حتا در جریان قرنطین درس‌ها به صورت آنلاین و بسیار خوب برگزار شد و موردهای بیشتر را یاد گرفتیم.»

پوهنتون کاردان با افتخار از همکاری‌های متداوم عزیزی بانک با این پوهنتون قدردانی کرده و این نهاد را شریک راهبردی مهمی برای خود می‌پندارد. در سال ۲۰۱۵میلادی، پوهنتون کاردان با کمک عزیزی بانک در شعبه ماستری خود، یک کتابخانه‌ی دیجیتالی را ایجاد کرد که برای محصلان این پوهنتون در عرصه‌ی کارهای عملی و انجام تحقیقات علمی، تا کنون کمک بسزایی کرده است.

عزیزی بانک نمادِ خوبی از یک نهاد بانکی در افغانستان است که فرصت انجام تحقیقات را برای آن عده از محصلان پوهنتون کاردان که در سکتور بانکی و بانکداری پایان‌نامه‌های شان را می‌نویسند، فراهم کرده است. این نهاد در جریان سال‌های گذشته، زمینه سیرهای علمی و کاریابی را برای محصلان پوهنتون کاردان فراهم ساخته است.

در پایان برنامه، به محمد سلیم حبیبی معاون عزیزی بانک جهت همکاری‌های موثر شان لوح تقدیر از سوی رییس اجراییه پوهنتون کاردان اهدا شد. هر دو نهاد به ادامه‌ی همکاری‌های بیشتر و مداوم شان در بخش تحصیل و ارایه خدمات کاری تاکید کردند.

این بانک در سال ۲۰۲۰ به بیش از ۷۰ محصل و فارغ پوهنتون کاردان، زمینه‌های کاری را فراهم کرد. پوهنتون کاردان ضمن قدردانی از همکاری‌های عزیزی بانک در قبال این پوهنتون، از این بانک به‌منظور کمک به محصلان و فازغان پوهنتون کاردان، صمیمانه سپاسگزاری می‌کند.