برگزاری دومین دور رقابت سرمایه گذاری تجارت‌های نو پا: تجارت پایدار

پوهنځی اقتصاد پوهنتون کاردان میزبان دومین دور رقابت «سرمایه‌ گذاری تجارت های نوپا: تجارت پایدار» به تاریخ هشتم دلو سال روان خورشیدی، در شعبه پروان دو پوهنتون کاردان بود. در این دور رقابت به محصلان تجارت پیشه رهنمایی شد تا روی برنامه‌های کاری خود برای ارایه به سرمایه‌گذاران بیشتر کار کنند.

در این رقابت، ۱۹ محصل پوهنتون کاردان از هشت طرح تجاری نوپا نمایندگی کرده توصیه‌ و نظرهای استادان و هیئت داوران را برای بهتر شدن برنامه‌های تجاری شان و آماده شدن برای پاسخ دادن به پرسش‌های سرمایه گذاران دریافت کردند.

در این برنامه، برای هر گروه فرصت داده شد تا طرح‌های تجاری خود را برای هیئت داوران معرفی کنند. داوران رقابت، چارلس لی معاون شرکت بلوم افغانستان، فواد عاصم آمر دیپارتمنت اداره تجارت، دادالله حیدری و جوهر مسعودی استادان پوهنځی اقتصاد پوهنتون کاردان بودند. پس از ارایه هشت طرح تجاری، داوران پنج برنامه را گزینش کردند تا بعد از دریافت نظر‌های هیئت داوران، بار دیگر برنامه‌های خود را معرفی کنند تا داروان سه طرح تجاری برتر را انتخاب کنند.

این دور رقابت، آخرین برنامه‌ی بود که به طور مشترک توسط بلوم افغانستان و پوهنتون کاردان برگزار شد تا محصلان را برای معرفی طرح‌های تجاری شان در مرحله نهایی برای سرمایه گذاران به صورت حضوری، آماده کنند.

این چنین ورکشاپ‌ها اشتراک کنندگان را قادر می‌سازد تا درس‌های آموخته شان از دوره‌های لیسانس و ماستری در اداره تجارت را برای آغاز تجارت‌های کوچک شان تطبیق کنند. محصلانی که در دور نهایی رقابت انتخاب می‌شوند، پول سرمایه گذاری دریافت می‌کنند تا به آنها کمک کند که فعالیت‌های تجاری جدید خود را آغاز کنند.

پوهنتون کاردان متعهد برای پیشرفت و دست‌یابی به اهداف توسعه پایدار افغانستان به ویژه اهداف هشتم و نهم: کار مناسب و رشد اقتصادی، صنعت نوآوری و زیر ساخت‌ها در کشور است.

برای دریافت معلومات بیشتر در مورد پوهنځی اقتصاد به لینک زیر مراجعه کنید:
https://kardan.edu.af/dr/Academics/faculty_of_economics.aspx