پوهنتون کاردان برنامه‌ی سخنرانی آنلاین را دایر کرد

پوهنتون کاردان جلسه‌ی سخنرانی آنلاین را به تاریخ ۱۳ جدی سال ۱۳۹۹ برگزار کرد. هدف اساسی از برگزاری این سخنرانی آقای رایان کاربت ارایه کرد و تمرکز سخنرانی روی ارتقای خلاقیت که منجر به موفقیت تجارت‌ها می‌شود، بود.

رایان کاربت موسس شرکت بلوم افغانستان است و دیدگاه این شرکت داشتن یک افغانستان شگوفا با شرکت‌هایی با تاثیر مثبت اجتماعی و اقتصادی است.

دیپارتمنت اداره تجارت پوهنتون کاردان میزبان این برنامه آنلاین سخنرانی بود آقای کوربت سخنرانی مفصل و مفید را در مورد
آقای کاربت تجربه خویش را از شرکت بلوم افغانستان که شرکت تجارتی و خدمات تجاری در کابل است، با اشتراک کنندگان شریک ساخت. وی مهم ترین مهارت های تیم کاری را که خلاقیت و حل مسئله است، روشن ساخت و در مورد نوآوری بحث کرد که می‌تواند در رفتار مصرف کننده تغییر ایجاد کند.

هم‌چنان آقای کاربت در باره کاربردهای مختلف برای تجارت و برخی داستان ها در مورد خلاقیت بحث کرد. وی تفکر خلاق و تبدیل شدن به یک فرد خلاق تر را که با پرورش ذهنیت خلاق و افزایش خلاقیت می توان به این مهم دست یافت، نیز اشاره کرد.
وی در ادامه مثال های واقعی شرکت های مشهور مختلف را افزود و در مورد عادات جدید خلاق صحبت کرد. جلسه سخنرانی با تاکید روی رشد فرهنگ خلاقیت به پایان رسید.

پوهنتون کاردان همواره سعی می‌کند تا جلسات اطلاعاتی و برنامه های تبادل نظر و شریک سازی تجربیات را برای محصلان ایجاد تا باعث ارتقا خلاقیت شان شود.

برای دریافت معلومات جامع در مورد رشته اداره تجارت پوهنتون کاردان از لینک زیر دیدن کنید:
https://kardan.edu.af/Academics/bba