اشتراک محصلان پوهنتون کاردان در رقابت سرمایه گذاری تجارت‌های نو پا: تجارت پایدار

پوهنځی اقتصاد پوهنتون کاردان در اول دلو سال روان خورشیدی، میزبان اولین دوره «رقابت سرمایه گذاری تجارت‌های نو پا: تجارت پایدار» در شعبه پروان دو بود. در این رقابت‌ها، ۲۲ محصل از دیپارتمنت‌های اداره تجارت، اقتصاد و ماستری اداره تجارت اشتراک کردند و طرح‌های تجاری مختصر خود را به‌صورت مختصر ارایه نمودند.

پس ارایه طرح در دور اول، داوران پنج تیم برتر را برای ادامه برنامه آموزشی انتخاب کردند و طرح‌های تجاری خود را برای بار دوم به معرفی گرفتند. محصلان برای پاسخ دادن به «هشت پرسش اساسی که هر طرح تجاری باید به آنها پاسخ دهد» به چالش کشیده شدند و در همین حال طرحی روشن و مختصر را به‌صورت درست به هیئت داوران ارایه کردند.

بخش نخست این مسابقه که در سه دور توسط شرکت مشوره دهی بلوم افغانستان و پوهنتون کاردان برگزار می‌شود به‌منظور آماده سازی محصلان برای ارایه طرح تجارت خود برای سرمایه گذاران به‌صورت حضوری در دور سوم تنطیم شده است. این ورکشاپ به شرکت کنندگان این توانایی را می‌دهد تا درس‌هایی را که از دوره‌های اداره تجارت، اقتصاد و ماستری اداره تجارت آموخته اند، به‌صورت عملی در راه اندازی تجارت‌ها و مشاغل کوچک خود به کار بگیرند.

محصلان موفق برای تجارت‌های نوپای خویش از سرمایه گذاران پول دریافت خواهند کرد تا بتوانند فعالیت‌های تجاری خود را آغاز کنند.

مهمانان سخنران این برنامه شامل فارغان پوهنتون کاردان، آقای احمد مسلم خرم، رییس اجراییه خطوط هوایی باختر و آقای کریس لی معاون دفتر خدمات مشاوره دهی بلوم افغانستان بودند. این رقابت به داوری آقای احمد مسلم خرم، آقای کریس لی، داکتر سید عبدالمعز، رییس پوهنځی اقتصاد، آقای فواد عاصم آمر دیپارتمنت اداره تجارت و آقای نجیب الله نیازی استاد پوهنځی اقتصاد پوهنتون کاردان برگزار شد.

این برنامه با شناسایی سه تیم برتر به پایان رسید. دور دوم این مسابقه در تاریخ هشت دلو سال روان خورشیدی، برگزار خواهد شد. در همین حال، داکتر عبدالمعز از طرف پوهنځی اقتصاد پوهنتون کاردان از مهمانان اشتراک کننده در این برنامه اظهار سپاس و قدردانی کرد.

پوهنتون کاردان جهت رشد و توسعه و پیشبرد اهداف توسعه پایدار در افغانستان، از جمله هدف هشتم و نهم به سوی کار مناسب و رشد اقتصادی، نوآوری و زیرساخت‌های بهبود یافته متعهد است.