د نوم‌لیکنې شراېط

د نوم‌لیکنې لپاره د لاندنیو اسنادو لېږل او د غوښتنلیک ډکول اړین دي.

  • د لیسانس غوښتونکو لپاره د پوهنې وزارت له لوري د دولسم ټولګي تایید شوې شهادت نامه
  • د ماسټرۍ لپاره د لوړو زده کړو وزارت له لوري تایید شوی ډیپلوم او ټرانسکرپټ
  • سي وي یا خلص سوانح
  • شخصي بیانیه
  • علمي مقاله
  • د پېژند‌پاڼې یا تذکرې کاپي
  • د پاسپورټ په سایز څلور قطعې عکسونه