کور / دندې

دندې

کاردان پوهنتون په خپلو ټولو څانګو کې څه باندې ۴۰۰ کسانو ته کاري زمینه برابره کړې ده. موږ خپل کارکوونکي د بېلابېلو ګټورو مهارتونو او مسلکونو پرمټ مدیریت کوو او هغوی ته د مسلکي ودې او پیاوړتیا آسانتیاوې برابروو. که تاسو د دندې په لټه کې یاست؛ نو کاردان ستاسو لپاره یو مناسب ځای دی. موږ د لوړې تحصیلي درجې مسلکي کسان په مختلفو مقامونو کې پر دنده ګمارو.


کاري فرصتونه


عنوان د بست نمبر د پای نیټه
Project Manager KARDAN/USAID-PM-9-19 21-11-2019
Admission Information Officer AIO-KU-11-19 16-11-2019
Information Technology Assistant IA-KU-11-19 16-11-2019
Cashier C-KU-11-19 16-11-2019
Procurement Officer for Kardan Schools PO-KU-11-19 16-11-2019
Journalist J-KU-11-19 16-11-2019
Data Entry Officer, Kardan Schools DEO-KS-11-19 16-11-2019