ځانګړي پروګرامونه

کور / د محصلینو د بریا مرکز / جندر او له فارغانو سره اړیکې / ځانګړي پروګرامونه

کاردان پوهنتون د ځانګړو پروګرامونو د جوړېدو له لارې د خپلو فارغو التحصیلانو او غوره محصلینو ستاینه او قدردانی کوي او ترڅنګ یې په ټولنیزو فعالیتونو کې د هغوی د کاري او فردي نوښتونو په وده او پیاوړتیا کې هم مرسته او همکاري کوي.