آگاهی دهی جندر

صفحه اصلی / مرکز موفقیت محصلان / روابط با فارغان و جندر / آگاهی دهی جندر

پوهنتون کاردان در راستای بالا بردن سطح آگاهی کارمندان و محصلان در مورد تساوی جندر برنامه های چون کنفرانس ها ، سیمینارها و مذاکره ها را راه اندازی نموده، تا اینکه سطح آگاهی محصلان و کارمندان را در رابطه به موضوعات جندر افزایش دهد و محیط دوستانه وعاری از هر گونه تبعیض جنسیتی و آزار و اذیت را برایشان فراهم سازد، تا آزادانه و خلاقانه به تحصیل و کار بپردازند.

کمیته جندر

کمیته جندر پوهنتون کاردان متشکل از کارمندان و محصلان فعال هر دیپارتمنت میباشند که در همکاری با دفتر روابط جندر و فارغان یکجا در فراهم سازی تساوی جندر، آگاهی دهی در رابطه به موضوعات جندر و رسیدگی به مشکل های محصلان فعالیت مینمایند.

مرکز بانوان: تقویت مرکز بانوان به منظور آرامش بیشتر محصلان و کارمندان اناث میباشد.