سمیناری نقش بیمه در رشد و توسعه اقتصادی

دیپارتمنت اداره تجارت پوهنتون کاردان به روز چهارشنبه هشتم دلو سال روان خورشیدی، سمیناری را در مورد «نقش بیمه در رشد و توسعه اقتصادی» برگزار کرد. محبوب فروتن و مصباح الدین بابکرخیل، استاد پوهنځی اقتصاد پوهنتون کاردان سخنرانان برنامه بودند.

آقای فروتن رییس اجرایی شرکت بیمه‌ی «Capital Star Insurance Company» است و به عنوان رییس عملیاتی در شرکت بیمه بین المللی اسکای افغانستان کار کرده است. آقای فروتن و بابکرخیل، به صورت مشترک سمینار را ارایه و در مورد نقش و فواید بیمه در تجارت‌ها، توسعه و پایداری اقتصادی در افغانستان بحث کردند.

محبوب فروتن گفت: «همه گیری بیماری کرونا تاثیرات منفی در توسعه و پایداری اقتصادی بیشتر کشورهای جهان گذاشت و باعث شد تا فرهنگ بیمه ترویج یابد. هم‌چنان وضعیت نامعلوم می‌تواند به نوعی توسط شرکت های بیمه جبران شود و پایداری و توسعه اقتصادی در جریان مبازره با این بحران فراهم بسازد.»

وی در ادامه در مورد تاثیر بیمه بر میزان تولید، استخدام، تورم و فقر اقتصاد افغانستان را توضیح داد. علاوه بر این، مزایای بیمه برای افراد، خانواده‌ها و مشاغل از طریق مثال‌های مختلف برای محصلان و حمایت هایی که شرکت‌های بیمه از آنها می‌کنند، بیشتر توضیح داده شد.

در همین حال، توضیحات مفصلی درباره محصولات و خدمات مختلف بیمه موجود در افغانستان نیز به محصلان ارایه شد. آقای فروتن به محصلان اطمینان داد که بیمه در افغانستان در مرحله توسعه قرار دارد؛ زیرا یک پدیده جدید در بازارهای کشور است.

در ادامه آقای فروتن به پرسش‌های محصلان، پاسخ‌های جامع ارایه کرد و آنها را ترغیب کرد که یادگیری و درک وسیع تری از بیمه و محافظت از کار و اقتصاد خود در زمان بحران داشته باشند.

پوهنتون کاردان متعهد است تا برنامه‌های معلوماتی را برای محصلان دایر می‌کند تا در سفر تحصیلی و کار شان کمک کند.

برای دریافت معلومات در مورد برنامه اداره تجارت به لینک زیر مراجعه کنید: https://kardan.edu.af/dr/Academics/bba.aspx