برگزاری رقابت مهندسی از سوی پوهنتون کاردان

دیپارتمنت انجنیری سیول پوهنتون کاردان نخستین رقابت مهندسی را به روز سه شنبه هفتم دلو سال روان خورشیدی، در میان محصلان این دیپارتمنت راه‌اندازی کرد.

در این رقابت، محصلان طرح کاملی از ساختمان دو طبقه‌ی را که شامل نقشه ساختمان، طبقه ها، ارتفاعات، مقاطع و جزییات می‌شود، طراحی کردند. بیش از ۸۰ محصل در این رقابت اشتراک کرده بودند که ۱۲ پروژه برای مرحله نهایی انتخاب شد.

رقابت کنندگان سعی کردند تا پروژه را از طریق روش‌های لازم یک مدل ساختمانی منظم طراحی کنند. مدل‌های ساختمانی شامل بافت‌های واقع گرایانه بود از نظر هندسی نیز به شکل درست طراحی شده بود. هم‌چنان پروژه‌ها دارای جزییات و طراحی های داخلی و عناصر مختلفی بودند که از خارج قابل مشاهده نبود.

رحمت الله ابراهیمی، ریاض وردک و میرعبدالقهار رضوی، استادان دیپارتمنت انجنیری سیول، پروژه‌های محصلان را به اساس کامل بودن و در نظر گرفتن تمام معیارهای مهندسی ارزیابی کردند. احمد سعید دلدار و رومان هیله من برنده رقابت اعلام شدند. هم‌چنان تهمینه مقام دوم و سجاد رحمان جایگاه سوم را کسب کردند و تقدیر نامه برای سه پروژه برتر نظر به خلاقیت طراحی و عملی ترین پروژه‌ها با حداقل خطا اعطا شد.

این چنین رقابت‌ها، دانش و خلاقیت محصلان را ارتقا بخشیده و آنها را ترغیب می‌کند تا به همکاری مهندسان توانایی طراحی خویش را بیشتر ساخته و بهبود بخشند.

احمد سعید دلدار محصل دیپارتمنت انجنیری سیول و برنده رقابت گفت: «راه‌اندازی چنین رقابت‌ها محصلان را کمک می‌کند تا دانش آموخته خود را به‌صورت عملی کار کنند. این برنامه‌ها تعهد پوهنتون کاردان را برای داشتن نقش اساسی در پیشرفت سکتور تحصیلی افغانستان، به‌طور مشخص در رشته‌ها مختلف مانند انجنیری سیول را نشان می‌دهد.»

پوهنتون کاردان همواره تلاش می‌کند تا با برگزاری چنین مسابقه‌ها، فرصت‌های رشد و فعالیت‌های کار عملی را در اختیار محصلان خویش قرار دهد.