این برنامه انگلیسی برای محصلان سمستر بهاری که علاقمند اموزش زبان انگلیسی تا سطوح بالاتر بودند اما با فهمیدن تمامی بخش های درسی شان مشکل داشتند، طرح شده بود.

پوهنتون کاردان به منظور تقویت مهارت های زبان انگلیسی، برنامه آموزش زبان انگلیسی را در آغاز هر سمستر برای محصلان جدیدالشمول برگزار می نماید. این برنامه جنبه های مختلف و ساحه وسیع زبان انگلیسی به شمول روش های صحبت کردن و تسلط داشتن به مهارت های ارایه و صحبت عمومی ، مهارت های شنوایی، اهمیت نوت گرفتن، تکنیک های افهام و تفهیم ، تقویت نقش فعال محصلان در سیمینار ها و روش های موثر نوشتن را پوشش میدهد. همچنین این برنامه در زمینه نوشتن مقاله های علمی برای محصلان بسیار موثر می باشد.

در ختم این برنامه محصلان از پوهنتون کاردان جهت راه اندازی این چنین برنامه های موثر تشکری نمودند و برای محصلانی که نمرات عالی و حضور پر رنگ در دروس داشتند تصدیق نامه های فراغت اهدا گردید.
" />

اخبار

صفحه اصلی / اخبار

اختتام موفقانه برنامه زبان انگلیسی برای مقاصد علمی

پوهنتون کاردان برای ارتقای ظرفیت علمی محصلان خویش برنامه دو نیم ماه آموزش اساسات زبان انگلیسی تحت عنوان "انگلیسی برای مقاصد علمی" (English for Academic Purposes) را با موفقیت به اتمام رساند. بیش ار ۱۸۰ تن از محصلان رشته های مختلف در این برنامه اشتراک داشتند.

این برنامه انگلیسی برای محصلان سمستر بهاری که علاقمند اموزش زبان انگلیسی تا سطوح بالاتر بودند اما با فهمیدن تمامی بخش های درسی شان مشکل داشتند، طرح شده بود.

پوهنتون کاردان به منظور تقویت مهارت های زبان انگلیسی، برنامه آموزش زبان انگلیسی را در آغاز هر سمستر برای محصلان جدیدالشمول برگزار می نماید. این برنامه جنبه های مختلف و ساحه وسیع زبان انگلیسی به شمول روش های صحبت کردن و تسلط داشتن به مهارت های ارایه و صحبت عمومی ، مهارت های شنوایی، اهمیت نوت گرفتن، تکنیک های افهام و تفهیم ، تقویت نقش فعال محصلان در سیمینار ها و روش های موثر نوشتن را پوشش میدهد. همچنین این برنامه در زمینه نوشتن مقاله های علمی برای محصلان بسیار موثر می باشد.

در ختم این برنامه محصلان از پوهنتون کاردان جهت راه اندازی این چنین برنامه های موثر تشکری نمودند و برای محصلانی که نمرات عالی و حضور پر رنگ در دروس داشتند تصدیق نامه های فراغت اهدا گردید.


به اشتراک بگذارید


موضوعات مرتبط

لیسانس در اداره تجارت لیسانس در اقتصاد لیسانس در کمپیوتر ساینس لیسانس در انجنیری سیول لیسانس در علوم سیاسی و روابط بین‌الملل لیسانس در حقـــوق لیسانس در ژورنالیزم