اخبار

صفحه اصلی / اخبار

اشتراک پوهنتون کاردان در پروگرام ایرسموس پلس اتحادیه اروپا

محترم نصرت الله رحیمی مدیر همکاری های استراتژیک و امور بین المللی و محترم فیصل هاشمی مدیر اداری پوهنتون کاردان در دومین هفته بین المللی نشست اروپای مرکزی که از سوی برنامه ایرسموس پلس در شهر اوپول کشور پولند برگزار گردیده بود اشتراک ورزیدند. طی این سفر آنها پیرامون بخش های مهم برنامه مذکور معلومات حاصل نمودند. این برنامه از طریق ورکشاپ های آموزشی و برنامه های اجتماعی در تسهیل کسب آموزش دیزاین شده است، و از راه های مختلف برای اشتراک کنندگان در بخش های گوناگون موثر واقع می شود. بخش های مهم این برنامه ارایه معلومات پیرامون پوهنتون کاردان، جندر و نهادها، سیاست و پالیسی ها، ورکشاپ های آموزشی مدیریت و برنامه های ایجاد روابط یا نیتورکینگ بودند.

برنامه ایرسموس پلس از سوی اتحادیه اروپا تاسیس گردیده، و از طریق پروگرام ها و برنامه های خاص در جهت مدرنیزه سازی آموزش و پروگرام های آموزشی و امور جوانان در تمام اروپا تطبیق میگردد. پوهنتون کاردان در این اواخر با یکی از پوهنتون های عضو برنامه ارسموسپلس که در شهر اوپول پولند موقعیت دارد همکاری را آغاز نموده که بیشتر پیرامون تحرک استادان و تحرک موثرکارمندان در آموزش تمرکز دارد.

براساس این همکاری پوهنتون کاردان بنابر دعوت پوهنتون اوپول کشور پولند در نشست دومین هفته بین المللی اروپای مرکزی که با حمایت برنامه ارسموسپلس دایر گردیده بود، اشتراک کرد.


به اشتراک بگذارید


موضوعات مرتبط

سهم‌گیری محصلان و برگزاری برنامه‌ها روابط با فارغان و جندر ماستری در ادارهٔ تجارت ماستری در روابط بین الملل لیسانس در اداره تجارت لیسانس در اقتصاد لیسانس در ژورنالیزم