اخبار

صفحه اصلی / اخبار

تقدیر از چهل بهترین زیر سن چهل در کاردان

پوهنتون کاردان شاهد برگزاری یکی از معتبرترین برنامه‌های تقدیر از محصلان و فارغان خویش به روز شنبه 23 سرطان سال جاری زیر نام ( چهل بهتری زیر سن چهل سال) بود که طی آن از چهل چهره برتر این پوهنتون که از میان محصلان و فارغان این نهاد طی یک پروسه شفاف برگزیده شده بودند در یک محفل باشکوه تقدیر بعمل‌آمد.

حضور خانواده‌های محصلان و فارغان، هیأت رهبری پوهنتون کاردان، نمایندگان از وزارت محترم تحصیلات عالی و مهمانان ویژه، به این محفل زینت هرچه بیشتر بخشیده بود. در ضمن شماری از برندگان جایزه چهل بهترین در سال 1396 نیز در این محفل اشتراک ورزیده بودند و این‌بار شاهد تقدیر از چهل جوان دیگر بودند.

در آغاز محفل آقای روئین رحمانی رییس پوهنتون کاردان طی سخنرانی خویش به اهمیت برگزاری برنامه (چهل بهترین زیر سن چهل) اشاره کرد و گفت: (پوهنتون کاردان بهترین پوهنتون در سطح کشور است، بنا شما چهل چهره برتر افغانستان هستید که انتخاب شده اید و یک مسئولیت بزرگ روی شانه‌های تان است تا به جامعه خود مصدر خدمت گردید. مردم ما چشم امید به شما بستند تا شاید شما این وضعیت را دگرگون ساخته و تغییر در زندگی شان بیاورید.)

سپس اهدای تقدیرنامه‌ها آغاز گردید و برندگان پُر از شور و اشتیاق تقدیرنامه‌های شان را اخذ کرده و با لب خندان خوشی‌های ناشی از این دست‌آورد را در کنار خانواده‌ها و دوستان شان تجلیل ‌کردند. در جریان محفل آقای محبوب عباسی یک تن از برندگان دور قبلی این جایزه، به سخنرانی پرداخت و داشته‌هایش را مدیون پوهنتون کاردان دانست.

فضای شاد و هیجان‌انگیز محفل بیشتر از همه خانواده‌ها را خرسند کرده بود که با دیدن دست‌آورد گرانبهای فرزندان شان افتخار می‌کردند.

گرداننده برنامه لحظاتی را در کنار مهمانان چهل بهترین نیز سپری کرد و سوالاتی را از آنان پرسید. داکتر حسامی مادر آقای میلاد مهربان یک تن از برندگان جایزه چهل بهترین، ضمن سپاسگزاری از پوهنتون کاردان و تلاش‌های آن برای ارایه بهترین خدمات تحصیلی در کشور، ابراز داشت: (میلاد موفقیت‌های خود را مدیون پوهنتون کاردان است. وی از زمانیکه به این پوهنتون راه‌یافت در کنار فراگیری تحصیل، فعالیت‌های بسیاری انجام داد که اکنون وی را به اینجا سوق داده است.)

بدین ترتیت و با معرفی چهل بهترین سال 1397، سومین دور برگزاری محفل (چهل بهترین زیر سن چهل) نیز به پایان رسید.

پوهنتون کاردان در مجموع در سه دور 120 چهره برتر را که دست‌آوردهای چشم‌گیری داشتند به جامعۀ افغانستان تحویل داد.