اخبار

صفحه اصلی / اخبار

کورس نگارش حقوقی

پوهنتون کاردان به ادامه برنامه های فراکوریکولم خویش اینک کورس آموزشی نگارش حقوقی را برای محصلین صنوف سوم و چهارم پوهنحٔی حقوق برگذار مینماید.

نگارش حقوقی یکی از مهارت های اساسی برای حقوق دانان، وکلاء مدافع، څارنوالان و قضات دانسته میشود. متاسفانه نگارش حقوقی منحیث یک مضمون مستقل در دوره های لیسانس و ماستری در نهاد های علمی کشور ما، در نظر گرفته نشده است. از همین سبب است که امروز در نهادهای عدلی و قضائی کشور از این رهگذر مشکلات جدی وجود دارد. برای کاهش این معضل پوهنتون کاردان در نظر دارد تا کورس نگارش حقوقی را برای دو هفته برای محصلین علاقمند صنوف سوم و چهارم پوهنحٔی حقوق دایر نماید. این کورس توسط پوهنمل غازی هاشمی پیش برده می شود و در اخیر برای اشتراک کنندگان تصدیقنامه توزیع می گردد.

در این کورس موارد ذیل تدریس گردد:

1. معلومات عمومی در مورد نگارش حقوقی Principles of Legal Writing
2. تفکر عمیق یا تفکر انتقادی (Critical Thinking)
3. مهارت های نویسندگی
4. تجزیه و تحلیل مواد قانون
5. استدلال حقوقی
6. تحلیل حقوقی
7. نظریه پیشبینانه
8. نوشتن سند قانع کننده