اخبار

صفحه اصلی / اخبار

پوهنتون کاردان تفاهم‌نامه همکاری‌های دوجانبه را با یونسکو و آیسسکو به امضا رسانید

پوهنتون کاردان به منظور گسترش همکاری‌های علمی، فرهنگی و آموزشی خود با کمیسیون ملی یونسکو و آیسسکو برای افغانستان به روز دوشنبه مورخ پنجم سرطان سال روان خورشیدی تفاهم‌نامه همکاری‌های دوجانبه را در مقر این پوهنتون به امضا رسانید.

بر اساس این تفاهم‌نامه پوهنتون کاردان و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی کنفرانس کشورهای اسلامی (آیسسکو) منبعد در بخش‌های ارتقای ظرفیت، معرفی آثار و فعالیت‌های پوهنتون کاردان در جوایز بین‌المللی و گسترش همکاری‌های علمی، آموزشی و فرهنگی توافق کردند. در همین حال بنابر درخواست یونسکو قرار است کرسی‌ای برای این سازمان در داخل پوهنتون کاردان نیز در نظر گرفته شود.

آقای روئین رحمانی رییس عمومی پوهنتون کاردان در جریان برنامه‌ی که به همین مناسبت در اتاق کنفرانس شعبه پروان دو در نظر گرفته شده بود، ابراز داشت: (پوهنتون کاردان از دیر زمانی بدینسو خواستار امضای تفاهم‌نامه همکاری با کمیسون ملی یونسکو بود و امروز خرسندیم که این فرصت فراهم گردیده و آرمان ما تحقق یافته است. پوهنتون کاردان تلاش می‌ورزد تا برای محصلان خویش انگیزه ایجاد کند و با تشریک مساعی متقابل بتوانیم به اهداف انکشاف پایدار سازمان ملل متحد نائیل آییم.)

در این برنامه آقای محمد شاکر حبیب‌یار رییس کمیسون ملی یونسکو در افغانستان نیز ضمن ابراز خرسندی و سپاسگزاری از علاقمندی پوهنتون کاردان مبنی بر امضای این تفاهم‌نامه گفت: ( ما خرسندیم که هیئت رهبری پوهنتون کاردان ظرفیت بلند علمی را در کشور ایجاد کرده است و جوانان و تشنگان علم و فرهنگ می‌توانند از این امکانات مستفید گردند. کمیسیون ملی بعنوان پل ارتباط میان دولت افغانستان و دو سازمان جهانی یونسکو و آیسسکو در زمینه های علمی، فرهنگی و آموزشی فعالیت می‌نماید.)