اخبار

صفحه اصلی / اخبار

بیش از 210 محصل از برنامه اساسات زبان انگلیسی فارغ شدند

پوهنتون کاردان افتخار دارد که برای محصلان علاقمند برنامه‌ی پنج هفته‌ای اساسات زبان انگلیسی را زیر نام (English for Academic Purposes)، موفقانه برگزار کرد. در این برنامه‌ی آموزشی بیش از 210 محصل از رشته‌های مختلف مقطع لیسانس اشتراک ورزیده و پس از پایان موفقانه‌ی این برنامه، تصدیق‌نامه های فراغت شان را در حضورداشت تیم علمی پوهنتون کاردان دریافت کردند.

این برنامه که در برگیرنده آموزش‌های سخنرانی، محاوره، دستور زبان، علامت‌گذاری، مقاله‌نویسی، پاراگراف نویسی، استفاده از منابع علمی و مهارت‌های خوانشی، نوشتاری، شنیداری و نوت‌نویسی بود، برای محصلان کمک کرد تا اساسات زبان انگلیسی را به شکل علمی و اکادمیک آن فرا گرفته و در جریان تحصیل در پوهنتون کاردان از اندوخته‌های شان بهره ببرند.

در آغاز هر سمستر پوهنتون کاردان در چهارچوب هفتۀ استقبال از محصلان برنامه اساسات زبان انگلیسی را نیز برای محصلان علاقمند بصورت مجانی دایر می‌کند تا در جریان فراگیری برنامه‌های که به زبان انگلیسی تدریس می‌شوند، از آن استفاده بهینه کنند. مزایای اصلی این برنامه همانا آشنایی محصلان با شیوه‌ی نگارش علمی، یادگیری چگونگی نوشتن رساله‌های علمی در جریان تحصیل، ارائه سمینارها، خوانش درست کتاب‌ها و ژورنال‌های علمی و بالا بردن مهارت شان حین نوت‌نویسی می‌باشد.

در پایان این برنامه برای محصلانِ که موفق به سپری کردن امتحان نهایی شده بودند، تصدیق‌نامه‌ها اهدا گردید و آنان بابت فراگیری این برنامه ضمن سپاسگزاری از مرکز موفقیت محصلان، برگزاری همچو برنامه‌ها را در آغاز هر سمستر مؤثر و مفید ارزیابی کردند.

مرکز موفقیت محصلان پوهنتون کاردان خود را متعهد می‌داند تا در راستای راه‌اندازی همچو برنامه‌های اساسی که یکی از نیازهای اصلی محصلان در جریان تحصیل است، تلاش هرچه بیشتر نماید. پوهنتون کاردان درنظر دارد تا برای محصلان سمستر بهاری 1398 خورشیدی نیز این برنامه را بار دیگر در چهارچوب هفته استقبال از محصلان دایر نماید.