در رسانه ها

صفحه اصلی / در رسانه ها

گزارش صدای امریکا از جریان نمایشگاه عکاسی و نقاشی توسط محصلان دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنتون کاردان

Dec 19, 2019

گزارش صدای امریکا از نمایشگاه کاریابی پوهنتون کاردان

Nov 20, 2019

گزارش تلویزیون آشنا از هفتمین جشن فراغت محصلان پوهنتون کاردان

Aug 12, 2019

خبر روزنامه هشت صبح پیرامون کسب سند اعتبار ملی

Jul 8, 2019

خبر خامه پریس پیرامون کسب سند اعتبار ملی

Jul 8, 2019

خبر آژانس خبری پژواک پیرامون کسب سند اعتبار ملی

Jul 8, 2019

خبر وزارت محترم تحصیلات عالی پیرامون کسب سند اعتبار ملی

Jul 8, 2019

گفتگوی قیس محمدی آمر دیپارتمنت اقتصاد، پیرامون فعالیت بانک های خارجی در کشوربا شبکه تلویزیونی آریانا نیوز

May 20, 2019

گفتگوی قیس محمدی، آمر دیپارتمنت اقتصاد درباره اهمیت بندر چابهار برای اقتصاد افغانستان

May 10, 2019

گفتگوی قیس محمدی، آمر دیپارتمنت اقتصاد پوهنتون کاردان با طلوع نیوز پیرامون توسعه روابط تجاری بین افغانستان و هند

Apr 20, 2019

گفتگوی محمد عمر کمال، متخصص ارتباطات در پوهنتون کاردان و آگاه روابط بین الملل با تلویزیون افغانستان پیرامون نقش جوانان در روند صلح افغانستان

Apr 1, 2019