برنامه های آینده

صفحه اصلی / برنامه های آینده

افتتاح مجله گنجینه کاردان


زمان
Jun 03 2018
مدت برنامه
11:30 AM
مکان
پوهنتون کاردان

پوهنتون کاردان قرار است مجله گنجینه کاردان را که انعکاس دهندهٔ اندیشه ها و کارکرد های نویسنده گی محصلان پوهنتون کاردان است، افتتاح نماید.

این مجله برای محصلان و فارغان پوهنتون کاردان زمینه همکاری قلمی را مساعد میسازد تا بتوانند نظریات، افکار و دست آورد های خود را با مخاطبان بیرون از پوهنتون شریک سازند.