خلص سوانح تانرا اپلود نمایید

صفحه اصلی / کاریابی / خلص سوانح تانرا اپلود نمایید

اگر علاقه دارید در پوهنتون کاردان استخدام شوید، لطفاً معلومات خود را در ذیل درج نموده خلص سوانح تان را اپلود نمایید. هرگاه فرصت کاری در پوهنتون وجود داشت که با تحصیلات و تجارب شما تطابق داشته باشد ما با شما تماس خواهیم گرفت.


اسم مکمل*
تحصیلات*


عرصه کاری مورد نظر*
خلص سوانح*