پیام معاون علمی پوهنتون کاردان

صفحه اصلی / پیام معاون علمی پوهنتون کاردان

باور کامل دارم که محصلان برای رشد فکری و علمی خود و کشور، و به خاطر تبدیل شدن به افراد مسوولیت‌پذیر و فعال در فضای تغییرپذیر و سریع اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور، با درنظرداشت نیازهای ملی شان نیاز فراوان به تحصیلات عالی با دانش معاصر و استندرهای بین المللی دارند.

از روز نخست، ماموریت و رسالت پوهنتون کاردان، ارایه‌ی تحصیلات عالی با کیفیت و ایجاد فضای سالم آموزشی بوده است که منجر به رشد و تقویت نوآوری، ابتکار، تحقیق و تفکر انتقادی می‌شود.

پوهنتون کاردان به تازه‌گی میزبان یک کنفرانس بزرگ مشوره‌دهی بود که در آن دانشمندان، استادان پوهنتون و نمایندگان محصلان دعوت شده بودند. هدف این کنفرانس،‌ اصلاح و به‌روزکردن نصاب‌های درسی پوهنتون کاردان بود تا هرچه بیشتر با استندرد‌های جهانی تحصیلات عالی و نیازهای بازار کار داخلی برابر شود.

این‌ها و طرح‌های بی‌شمار دیگر، همه و همه در پی آن است که محصلان ما با مهارت‌ها و منابع مورد نیاز دسترسی داشته و مجهز باشند تا بتوانند در بخش‌های کاری مورد علاقه‌ی شان خوش بدرخشند.

تلاش‌های پیهم حال حاضر و پیش‌رو که به ابتکار رهبری پوهنتون صورت می‌گیرد باعث این می‌شود که همزمان با حفظ اصول و ارزش‌های اجتماعی و مسلکی برای پاسخ‌دهی به سطح بلند انتظارات مردم، این پوهنتون هم‌چنان از پیش‌گامان تحصیلات عالی در افغانستان باقی بماند.

اطمینان می‌دهم که با پیوستن به پوهنتون کاردان، شما در مسیر اصلی و واقعی تحقق رویاهای تان قرار می‌گیرید. بیایید یک‌جا و متعهدانه باهم کار کنیم تا با توسل به معیارهای بی‌بدیل به سطح منطقه، برای رسیدن به قله‌های بلند رشد مسلکی تان موفق شوید.

با عرض حرمت

مينه رحماني

معاون علمی پوهنتون کاردان