صفحه اصلی / میدیا

دفتر سخنگوی پوهنتون کاردان

دفتر سخنگوی پوهنتون کاردان درماه سنبله ۱۳۹۶ تاسیس گردید و محترم دوکتورمحمدظاهرایوبی که پیشینه طولانی کار در عرصه ژورنالیزم و نویسنده گی دارد؛ و هم اکنون معاون اول اتحادیه ملی ژورنالیستان و خبرنگاران افغانستان می باشد؛ از جانب هیت رهبری پوهنتون کاردان به رهبری این دفترگماشته شد.

مهمترین کاردفتر سخنگوی پوهنتون، تاسیس هفته نامه خبری کاردان است که به هدف ایجاد هماهنگی بهتر بین دیپارتمنت های مختلف پوهنتون با نشر آنلاین اخبار مربوط به اجراات و انکشافات شعبات می باشد که در ۱۱ قوس ۱۳۹۶ نخستین شماره آن تهیه و دراختیارمسوولان و کارمندان پوهنتون گذاشته شد وخلای اطلاعاتی بین البخشی را مرفوع ساخت.

به تعقیب نشر هفته نامه خبری،‌ ماهنامه آنلاین کاردان نیز ازطرف دفتر سخنگوی پوهنتون تهیه و در درسترس همکاران قرار گرفت که نخستین شماره آن مربوط ماه جدی ۱۳۹۶ بود.

قرار است منبعد ماهنامه کاردان به صورت چاپی و آنلاین تهیه شده هم به صورت هارد کاپی و هم از طریق ویب سایت وهم ایمیل های کارمندان در اختیار آنان گذاشته شود.

دفتر سخنگوی پوهنتون کاردان که نقش عمده ای را در تهیه و نشراخبار مربوط به اجراات و فعالیت های شعبات و ارایه معلومات درمورد کاردان به تمام نهاد ها و افراد ذیعلاقه را به عهده دارد ؛ کارکردهای ذیل را نیز به منصه اجرا می گذارد:

  • نیابت از رییس پوهنتون در رویداد ها و برنامه های علمی،‌ فرهنگی و اجتماعی درداخل و بیرون از پوهنتون.
  • بازتاب دستاورد های ملی و بین المللی پوهنتون کاردان
  • تهیه، ویرایش و نشر اخبار هفته وار پوهنتون از طریق انتشار هفته نامه کاردان به تمام مسوولان و کارمندان پوهنتون
  • تزتیب،‌ تنظیم و نشر اخبار ماهوار پوهنتون ازطریق انتشار ماهنامه آنلاین کاردان
  • اطلاع رسانی در مورد فعالیت های کاردان ازطریق شبکه های اجتماعی کاردان
  • پاسخدهی و ارایه معلومات به رسانه ها و جامعه د رصورت تقاضا و نیاز
  • همکاری برای تهیه کلیپ های ویدیویی و صوتی تبلیغاتی برای اعلانات با مدیریت ارتباطات
  • تهیه و ارایه گزارش های سالانه از اجراات علمی و اداری پوهنتون کاردان به وزارت تحصیلات عالی
  • هماهنگی و همکاری با تمام بخش های پوهنتون درصورت تقاضا و نیاز
دوکتور محمد ظاهر ایوبی
سخنگوی پوهنتون کاردان